กิจกรรมหน่วย


 


การฝึกอบรมผู้แนะนำสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเบื้องต้น (train the trainer) ณ ห้องฝึกอบรมและพัฒนาทักษะทางภาษาของ สป. ชั้น 4 อาคาร สงป.กห. ระหว่าง 29 ส.ค. - 6 ก.ย.65


การประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา
ต่างประเทศของ สป. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ณ ห้องยุทธนาธิการ
ในศาลาว่าการกลาโหม เมื่อ 10 มี.ค.65


พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษทางไกล Wall Street ณ ห้องพินิตประชานาถ ชั้น 2 ในศาลาว่าการกลาโหม เมื่อ 17 มิ.ย.65

 
 
________________________________________________________________________________________________________________

 หลักสูตร E-learning ของ สป. 

สื่อความรู้ออนไลน์ (คลิปวีดีโอ) 

คลังความรู้ออนไลน์ 


logoleo-(1).png
ลิขสิทธิ์โดย แผนกการฝึกและศึกษา
© กรกฎาคม 2563

กองแผนและการจัด สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

กทม. 10200โทรศัพท์/โทรสาร 02 226 1839 โทร.ทหาร 5252130

[email protected]
สถิติผู้เข้าชม